ރާއްޖެ
ދަތިޙާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސީރިޔާ އަދި ޢާޒާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޑޫޒިއަންސް ފައުންޑޭޝަނުން މިއަދު ހަވީރު މީދޫގައި ހާއްސަ ފައިންޑުރައިޒިން އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ...
އަދި ކިޔާލަން
ބެސްޓް ބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.   ރ...

މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަންނަ މަހުގެ 16ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018 ގ...

  ރ. މީދޫ ކއުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފުޓަސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއީ ފ...

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެޗުރަލ...

އެންމެ ފަހުގެ
...