ރާއްޖެ
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްޞަ ހިނގާލުމެއް މީދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.   މީދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބޭއްވި އިއްޔެ ހިނގާލުމުގައި ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 1 – 6 ގެ ދަރިވ...
އަދި ކިޔާލަން
ބެސްޓްބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018 ގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އެފްސީ އައިވެންޓަސްއާއި ވާދަކޮށް ތ...

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން މީދޫގ...

ބެސްޓް ބަޑީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.   ރ...

މީދޫ ކައުންސިލުން މިއަންނަ މަހުގެ 16ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްތާ 2018 ގ...

  ރ. މީދޫ ކއުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފުޓަސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއީ ފ...

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ނެޗުރަލ...

އެންމެ ފަހުގެ
...