ދީން
  ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަދަލުވެ އެކަކު އަނެކަކާއި ދޭތެރޭ އޮންނަ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނައިން އިވެމުން އަދި ފެންނަމުން މިދަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ކަމެއް ހާސި...
އަދި ކިޔާލަން
 މަދު މީސްތަކުންކޮޅެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އަމާން ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެމުނ...

އެންމެ ފަހުގެ
...