ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ރ. އިންނަމާދޫގައި ބާއްވަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ އެކަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިހާރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ…

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ރ. އިންނަމާދޫގައި ބާއްވަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ އެކަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިހާރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ…