ޝައިޚް އިލިޔާސް "މާތް ނަބިއްޔާ" ދަރުސް ވީޓީވީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ!
"މާތް ނަބިއްޔާ" މި މަޢުޟޫއުއަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލިޔާސް ހުސެއިން ދެއްވާ ހާއްސަ ދަރުސް މިރޭ 20:30 ގައި އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އޮންނާނެއެވެ.   އަދާލަތު ޕާޓީން އިންތިޒާމްކުރާ މި ދަރުސް ވީމީޑިޔާގެ ވީޓިވީންނާއި ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   "މާތް ނަބިއްޔާ" މި މަޢުޟޫއުއަށް ޞައިޚް އިލިޔާސްގެ ދަރުހެއް މިރޭ ބާއްވާއިރު މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓުވޯކުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއަކުން މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...