މަރުޙޫމާ އައިމިނަތު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުގައި
މިއަދުގެ ފަތިސް ވަގުތު ނިޔާވި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ އައިމިނަތު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދުފަހުގައި ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.  މި ކަށުނަމާދުގައި ވީހާވެސް އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވުމަކީ އާއިލާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.     
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...