ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މުޅި ތަށުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ.
  މީދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް މީދޫ ފެނަކަ ބުރާންޗުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ( 26.09.2018 ) ހަވީރު 16:30 – 17:30އަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް އެފަރާތުން ހާމާކުރިއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...