މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިން ޖާމިޢު ކުރި ހޯދައިިފިއެވެ. ޖާމިއުއަށް ވަނީ ޖުމްލަ 102 ވޯޓު ލިބިފައެވެ.

Ad

މަޑުއްވަރީން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިފައިވަނީ އިސްމާޢިލް ޞާލިހްއަށެވެ. އިސްމާޢިލް ޞާލިހުއަށް 91 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު، އަޙްމަދު ޒާހިރުއަށް ވަނީ 24 ވޯޓު ލިބިފައެވެ. އަދި ޠާހާ ހުސައިންއަށް 6 ވޯޓު، އަންވަރު އިބްރާހިމްއަށް 2 ވޯޓު ލިބުނުއިރު އިސްހާޤު އަޙްމަދުއަސް އެއްވެސް ވޯޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ފޮށީގެ ބާޠިލް ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 2 އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..