މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗު އަދި ފައިނަލް މެޗު އެމްޓީން ލައިވްކުރަނީ!
އެމްއީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެމެޗު، އަދި ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކު ފޭޖުން ލައިވް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   މި މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރެއެވެ. މިރޭގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި 22:00ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގުރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ތަންގަނޑު އެފްސީ އަދި ގުރޫޕް ބީ ގެ ދެވަނަ ހަވާސް އެސްސީއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި 23:00ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގުރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ބުންވަރު އެފްސީ އަދި ގުރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ރޯވާސް އެފްސީއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:00ގައެވެ.   މި މުބާރާތުގެ މެެއިން ސްޕުޮންސަރއަކީ ލިޓަސްއެވެ. އަދި މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކީ މީދޫ ޓައިމްސްއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...