2023ގެ އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް!
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ.   މިކަން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސުލް ސޯލިހުއެވެ. ރާއްޖެއިން ހުށައެޅި ބިޑަށް ޖުމްލަ 4 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު ކޮމޮރޯސް އާއި އާއި މަޑަގަސްކަރަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ.   މިހާރު މޮރިޝިއަސްގައި ކުރިއަށްދާ މިއަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ޓީމްތަކުން އަންނަނީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ޓީމް މޯލްޑިވްސްއަށްވަނީ 13 މެޑަލް ލިބިފައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...