ބެޑްމިންޓަން ސިންގަލްސްއިންވެސް ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލްއެއް!
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބެޑްމިންޓަން ސިންގަލްސްއިންވެސް ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑައްޔެއް ލިބިއްޖެއެވެ. 

ބެޑްމިންޓަންއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލްއެއް ހޯދައިދީފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގެ ނަބީހާ ސީޝެލްސްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ފޯރި ގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ނަބީހާ ކާމިޔާބުކުރީ 14-21 އިންނެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 10-21 އިންނެވެ. 


   
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...