ޓީޓީ ވިމެންސް ޑަބަލްސް އިން ރާއްޖެއަށް ރަން އަދި ރިހި މެޑަލްއެއް!
ޓީޓީ ވިމެންސް ޑަބަލްސްއިން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑައްޔަކާއި ރިހި މެޑައްޔެއް ޔަގީން ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ދެ މެޑަލްވެސް ޔަގީންވެފައިވަނީ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއަރވެސް ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމުންނެވެ. މި ގޮތުން ފޯރި ގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އަދި ފާތުމަތު ދީމާ އަލީގެ ޕެއަރ އާއި މުއީނާ މުހައްމަދު އަދި ޖުމާނާ ނިމާލްގެ ޕެއަރވެސް ވަނީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...