މޮރީޝަސް ބަލިކޮށް ޓީޓީ އަންހެން ޓީމު ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދައިފި
މޮރީޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މޮރީޝަސް ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.   ދިވެހި ޓީމުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިމިވަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހުގައެވެ. ދިވެހި ޓީމުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. 
މިއީ ތާރީޙުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީމު އިވެންޓަކުން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލެއް ލިބުނު ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.    އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...