މިރޭ މަސްޖިދުލް ޛިއްނޫރައިނިގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ
މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެވެ. މި ހަނދު ކޭތަ ހިފާނި މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 23:43 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 05:17 އަާ ދެމެދުއެވެ.    ‎މީދޫގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ މެންދަމުން އަލިވެ 03:30 ގައި މަސްޖިދުލް ޛިއްނޫރައިނިގައިއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...