އަސްރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް ޒިއްނޫރައިންގައި ޝައިޙް ރާފިއުގެ ދަރުސެއް!
 "ނަފްސު ޠާހިރުކުރުން" ނަމުގައި ވަރަށް ޙާއްޞަ ދަރުސެއް މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް ޒިއްނޫރައިންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   އުއްމީދު ޖަމްއިއްޔާ އަދި ރ. ހުޅުދުއްފާރު ލޭންޓާރން ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިހް އިބްރާހިމް ރާފިއުއެވެ.   މި ދަރުސް އުއްމީދު ޖަމްއިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ފޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...