ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019 : މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑެއިޒީ އެފްސީ ހޯދައިފި!
މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑެއިޒީ އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވެނު މި މެޗުގައި ޑެއިޒީ އެފްސީ ކާމިޔާބުކުރީ ޒިލީ އެފްސީ އާއި ވާދަކޮށް 4 – 0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޒިލީ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޑެއިޒީގެ މަރިޔަމް އަލީ އެވެ.   މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗްތައް ކުޅުނީ މީދޫގައެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗްތައް ކުޅުނީ މަޑުއްވަރީގައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...