ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް : ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްތައް މިރޭ!
ޔޫތު ރިކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްތައް މިރޭ ކުޅޭ ގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިރޭ 21:00 ގައި ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރާނީ ބީބީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންސް އަދި ޑޫޒިއަންސް އެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި  22:00 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގާގަނޑު އެފްސީ އަދި ފެލްކަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ.   މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދަނީ މަޑުއްވަރީގައެވެ. އަދި އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދަނީ މީދޫގައެވެ.   މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕަޓްނަރަކީ މީދޫ ޓައިމްސްއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...