ޔޫތް ރެކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް މީދޫ ޓައިމްސް!
މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫ ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތް ރެކްރިއޭޝަން ކަޕްގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް މީދޫ ޓައިމްސް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   އަންހެން އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް  ހާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރަތުގެ އަންހެން ބައިގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީދޫގައެވެ. އަދި ފިރިހެން ބައިގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަޑުއްވަރީގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ މެޗްތައް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...