މުބާާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ!
ޔޫޕް ކަޕް 2019ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް ލައިވް ކުރުމަށް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.   މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރ ކަމަށްވާ މީދޫ ޓައިމްސްގެ މި ނިންމުމާއި އެކު މިރޭ 22:00ގައި ހަވާސް އެސްސީ އަދި ތަންގަނޑު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި 23:15ގައި ގާގަނޑު އެފްސީ އަދި ބުންވަރު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗް މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްވެސް ލައިވް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 މާރިޗްވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ގައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...