ފަސްކުރި މެޗްތައް މިއަދު ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި!
އައިމިނަތް އަޙްމަދު ނިޔާވުމާއި ގުޅިިގެން ފަސްކުރި ޔޫތްކަޕްގެ މެެޗްތައް މިއަދު ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.   ފަސްކުރި މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި މަހީ އެފްސީ މިއަދު ހަވީރު 16:45 ގައި ގުރޫޕް އޭ ގެ ދެވަނަ މެޗަށް ނިކުންނާނެއެވެ. މަހީ އެފްސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަނީ ބުންވަރު  އެފްސީ އަތުން ބަލިވެފައެވެ.   މިރޭ ގުރޫޕް ބީ ގައި 22:00 ގައި ވާދަކުރާނީ ތަންގަނޑު އެފްސީ އަދި އައިވެންޓަސް އެވެ. އަދި 23:15 ގައި ވާދަކުރާނީ ގާގަނޑު އެފްސީ އަދި އެމް ކޮކޯއެވެ.   މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ މީދޫ ޓައިމްސްއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...