ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 1 ން 6 ގެ ކުދިންގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ދޫކުރަނީ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޭޑް 1 ން 6 ގެ ދަރިވަރުންގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް 30 ޑިސެމްބަރ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.   ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ން 13:00 އަށް އެ މަރުކަޒުން ފޮތް ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ނަންގަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީކާޑު ގެންނެވުމަށް ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.   2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...