ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ
ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފިއެވެ.    މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ އަލަށް ގެނައި ޖަނަރޭޓަރުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށެވެ.    ކަރަންޓު ކަނޑާލެވޭ ވަގުތު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ފެނަކައިން މައާފަށް އެދެއެވެ. 

ފޮޓޯ:  އާތިފް  ރަޝީދު      
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...