މާދަމާ ހެނދުނު 10:30 ގައި މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގަ ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެ
މާދަމާ ހެނދުނު 10:30 ގައި މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިރުކޭތަ ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.   މާދަމާގެ އިރުކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ހެނދުނު 9:39 ގައެވެ. އަދި އިރުކޭތަ ވީއްލާނީ 12:14 ގައި ކަމަށާއި އެންމެ ގަދައަށް އިރުކޭތަ ހިފާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 10:51 ގައިކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.   ރ. މީދޫގައި އިރުކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައެވެ.       JK Media         ފޮޓޯ:
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...