ހަވާސް ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި
ހަވާސް ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.    ހަވާސް ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން މާސްކުތައް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ރ. މީދޫ ޓާސްކްފޯސްއަށެވެ. އަދި ޓާސްކްފޯސްއިން އަންނަނީ މިހާރު މާސްކު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރަމުންނެވެ. 

މިކަމާއި  ގުޅޭ  ގޮތުން  ހަވާސް  ގުރޫޕުން  ބުނީ،  މި  ހާލަތުގައި  ގިނަ  ބަޔަކަށް  މާސްކް  ހޯދުމަށް  ދަތިތަކެއް  ވާނެކަމަށް  ފެންނާތީ ހަވާސްއަށް  ވީވަރަކުން  އެހީތެރިވުމަށް  ނިންމީކަމަށެވެ.      
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...