ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަށް މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމައިފި
 ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަށް މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމައިފި
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...