ޖޯލި މޯލްޑިވްސް އަދި ރ. ބޮޑުފުށްޓަށް ޒިޔޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިޔަކު އެނބުރި ގައުމަށްދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ
ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ ޖޯލި މޯލްޑިވްސް އަދި ރިޒޯޓު ހަދަމުން އަންނަ ރަށެއްކަމަށްވާ ރ. ބޮޑުފުށްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށްދިޔަ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ.   ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ ރަށް މިހާރު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.   މި ދެ ރިޒޯޓަކީވެސް އެއް ބަޔަކު ހިންގަމުން އަންނަ ދެ ރިޒޯޓުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...