ކުއްލި ޙަބަރު: ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އޭޕްރިލް 18އަށް ފަސްކޮށްފި
މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތެރުމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އޭޕްރިލް 18 އަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...