ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅުނު މީދޫގެ ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެ
ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅުނު މީދޫގެ ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 
ނިޔާވެފައިވަނީ ރ. މީދޫ ދެރަހަ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ އަޒުވާންއެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...