އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ރައީސްކަމަށް ޤާސިމް ސައީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރައީސްކަމަށް ޤާސިމް ސަޢީދު ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. 
ޤާސިމްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޓީކެޓުގައި މެމްބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ރ. މީދޫ ނިކަ، މުހައްމަދު ނާއިފު،  ރ. މީދޫ ފަރެސް،  ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ރ. މީދޫ ފޮނިމާގެ، ޖަމީލާ ހުސައިން އަދި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ އީނާސް ރާފިއުއެވެ. 

މިއާއެކު މި އިންތިހާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ 10 ފަރާތެއް މިހާރުވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. 
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...