ހަނދުކޭތަ ނަމާދުކުރުން މިރޭ 12 ޖަހާއިރު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެ
މިރޭ ހަނދުކޭތަ ހިފާ ވަގުތު މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި ހަނދުކޭތަ ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.   މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ ހިފާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މިރޭ 22:07 އިން ފެށިގެން މެންދަމު 02:12 އާއި ހަމައަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ހިފާފަ ހުންނާނީ މިރޭ 00:10 ގައެވެ. މިރޭ ހަނދުކޭތަ ހިފާ ވަގުތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެވެސް ބޮޑު މިސްކިތުގައި ކޭތަނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވަނީ އަންގާފައެވެ.
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް

...