އެމް.ޖޭ.އެސް ރާބަދި ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ހޯދައިފިއެވެ.   ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ދިގަލި ކާމިޔާބުކުރީ މީދުއްޕަރާއި ވާދަކޮށް 4 – 3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެ...
އެންމެ ފަހުގެ
ކޮލަމިސްޓުން
އެހީ
މައުލޫމާތު
މުނިފޫހިފިލުވުން
ވިޔަފާރި
ދީން
ތަޢުލީމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ކުޅިވަރު
ރިޕޯރޓު
ޚަބަރު
...