މީދޫ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ސާފު ނަލަ މީދޫ ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން މީދޫގެ އަތިރިމަތި ސާފުުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައި ފެށި މިހަރަކާތުގައި މީދޫގ...
އެންމެ ފަހުގެ
ދީން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
މީދޫ
ރާއްޖެ
...